Styregruppe

 

Styregruppen er Mediecenterets ledelse. Den varetager alt vedrørende driften af Mediecenteret, både den overordnede og den praktiske.

Dette arbejde er ret omfangsrigt, og derfor er der oprettet forskellige arbejds-grupper, hvor både medlemmer fra Styregruppen og Vejledere deltager.

Styregruppen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter, som man altid kan henvende sig til.

Styregruppe:

Villy Nielsen, Formand                         tlf. 75 55 23 72
Ejvind Sørensen, Næstformand          tlf. 28 19 10 09
Georg Rasmussen, Kasserer                tlf. 21 72 78 36
Jørgen Pedersen, Bestyrelsesmedl.    tlf. 22 48 63 16
Jens Olesen, Referent                           tlf. 25 78 14 98
Karl Tolstrup, Suppleant                      tlf. 20 83 17 13
Flemming Andersen, Suppleant         tlf. 41 23 21 01

 

Sekretariat: sekretariat@datastuenegtved.dk

Villy Nielsen

 

PR-gruppe:

Jens Olesen, tovholder

 

Maskingruppe: teknik@datastuenegtved.dk

Ejvind Sørensen, tovholder

 

Webansvarlig: m.baagoe@ymail.com

Merete Baagøe